ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

Hepatitis C Virus Antibody Test (HCV)

Catalog no. IHCV-02

Information

การตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟี เป็นวิธีการตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะในตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์  ชุดตรวจนี้สามารถให้ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ทั้งนี้การยืนยันผลการวินิจฉัยโรคควรพิจารณาร่วมกับการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและแม่นยำ

Specification

Sensitivity 99.28% (139/140)
Specificity 99.37% (159/160)
PPV 99.28%
NPV 99.37%
Specimen Serum / Plasma
Sample vol. 120 µl
Assay time 20 min
Storage temp. 2 – 30 °C
Shelf life 2 years

Ordering information

FYI