AFFINOME

บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ที่ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 13485 ประเภทชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid test) และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา

แอฟฟิโนมมีบริการแบบครบวงจรให้กับนักวิจัยทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่สนใจพัฒนาและผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว  เราสามารถให้บริการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ทดลองการผลิตระดับอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินการขออนุญาตผลิตจากหน่วยงานรัฐและการผลิตเพื่อจำหน่าย  เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเวลาที่รวดเร็ว

NEWS

เปิดตัว ATK ฝีมือคนไทย แม่นยำถึง 96%

เปิดตัวนวัตกรรมชุดตรวจ ATK จากผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สามารถตรวจได้รวดเร็วทราบผลใน 15 นาที แม่นยำถึง 96%  และรองรับผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์ นายดนัย ประพันธ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ผู้พัฒนาชุดตรวจ ATK ให้ข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการวิจัยและการประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานของ อย.

‘แอฟฟิโนม’ บุกตลาดชุดตรวจโควิดแอนติเจน ในฐานะบริษัทสัญชาติไทยรายแรก!

“แอฟฟิโนม” บริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์สัญชาติไทย ได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ประเภทชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Test) และผ่านการรับรองจาก อย. ล่าสุดเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การผลิตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับชุดตรวจโควิดแอนติเจน ดนัย ประพันธ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด กล่าวว่า เจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทฯ เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็น บริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นของคนไทย และต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย

Our Products

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อก่อโรค COVID-19 จากจมูกสำหรับการทดสอบด้วยตัวเอง

COVID-19 Ag

ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

AFFINOME COVID-19 Ag Rapid Test Cassette

HCV

ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

Hepatitis C Virus Antibody Test

HBsAg

ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Hepatitis B Surface Antigen Test

HBsAb

ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Hepatitis B Surface Antigen Test

CONTACT AFFINOME

Call (+66) 2-013-3989