ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(AFFINOME COVID-19 Ag Rapid Test Cassette)

Catalog no. ICOV-01

Information

ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบริษัทแอฟฟิโนม เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาแอนติเจนจำเพาะของไวรัส SARS-CoV-2  ชุดตรวจประกอบไปด้วยตลับทดสอบ ซึ่งภายในบรรจุแผ่นทดสอบเอาไว้ ตลับทดสอบมีสัญลักษณ์ C และ T แสดงไว้ที่ด้านขวาของหน้าต่างแสดงผลเพื่อระบุตำแหน่งของเส้นควบคุมและเส้นทดสอบ ด้านล่างของหลุมใส่ตัวอย่างมีสัญลักษณ์ S แสดงไว้ ซึ่งตลับทดสอบเหล่านี้จะถูกบรรจุแยกชิ้นในซองปิดผนึก ภายในกล่องชุดตรวจยังบรรจุอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและการสกัดโปรตีนจำเพาะของไวรัส SARS-CoV-2  ชุดตรวจนี้ไม่สามารถทำงานอย่างอัตโนมัติได้และไม่ต้องการเครื่องมือตรวจวัดหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์ผล ผู้เชี่ยวชาญสามารถอ่านผลการทดสอบด้วยสายตาจากบริเวณหน้าต่างแสดงผลของชุดตรวจนี้

Specification

Sensitivity 96.00%
Specificity 100.00%
PPV 100.00%
NPV 99.20%
Specimen Nasopharyngeal swab
Sample vol. 110 µl
Assay time 15 min
Storage temp. 2 – 30 °C

Ordering information

FYI