About

บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) ที่ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 13485 ประเภทชุดตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid test) และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา

แอฟฟิโนมมีบริการแบบครบวงจรให้กับนักวิจัยทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่สนใจพัฒนาและผลิตชุดตรวจแบบรวดเร็ว  เราสามารถให้บริการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ทดลองการผลิตระดับอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินการขออนุญาตผลิตจากหน่วยงานรัฐและการผลิตเพื่อจำหน่าย  เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสมและเวลาที่รวดเร็ว

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแอฟฟิโนม