คุณสมบัติ

• ใช้กับการป้ายตัวอย่างจากโพรงจมูก (Nasal Swab)
• อุปกรณ์ครบชุด สำหรับ 2 การทดสอบ รวมถึงถุงขยะเพื่อเก็บทำลาย
• ขั้นตอนการทดสอบสะดวกกับผู้ใช้งาน
• น้ำยาการทดสอบสามารถฆ่าเชื้อได้ ป้องกันการแพร่กระจาย
• อ่านผลการทดสอบได้ภายใน 15 นาที

  • Sensitivity : 96%

  • Specificity : 100%

  • ชุดตรวจได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 STANDARD

  • ได้รับใบประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ (ปท.) T 6400218

  • ชุดตรวจได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

VDO วิธีใช้งานชุดตรวจ